Tjänster

Kvalité som inte kostar skjortan

Vårt värdeerbjudande ligger bakom vår tydliga förståelse för användarcentrerade designprinciper och användardriven utvecklingsprocess som vi följer för att leverera resultatdrivna webbutvecklingslösningar.

Webbdesignlösningar

Webbutvecklingslösningar

Grafiska designlösningar

Webbdesign-

lösningar

Webbsidesdesign, Landningsidor, UI/UX-design,  Responsiv webbdesign, Applikationsdesign, Mobil webbplatsdesign, Nyhetsbrevsdesign

Webbutvecklings-lösningar

PHP / MySQL, WordPress , Magento, eCommerce, Joomla, Shopify, Prestashop, CodeIgniter, CMS Development

Grafiska design-

lösningar

Logotypdesign,  Flygbladsdesign,  Broschyrdesign, Förpackningsdesign, Bannerdesign

Telefon

+46 76 21 300 87

© Copyright 2022 Reductivo AB | Org.nr: 559284-1844

GDPR Dataskyddspolicy